دانلود Firmware های محصول PowerBeam 
از طریق جدول زیر میتوانید Firmware های محصولات سری PowerBeam کمپانی یوبیکیوتی را دانلود نمائید.


Firmware های محصول PowerBeam M5 سری airMAX 
PowerBeam M5-300PowerBeam M2-400PowerBeam M5-400PowerBeam M5-620
ورژن 6.0.4 نسخه WAورژن 6.0.4 نسخه WAورژن 6.0.4 نسخه WAورژن 6.0.4 نسخه XW
ورژن 6.0.3 نسخه WA
ورژن 6.0.3 نسخه WA
ورژن 5.6.15 نسخه WA
ورژن 5.6.15 نسخه WA


Firmware های محصول PowerBeam 5AC سری airMAX AC
PowerBeam 5AC-300PowerBeam 5AC-400PowerBeam 5AC-500PowerBeam 5AC-620PowerBeam 5AC jen2
ورژن 8.0.2 نسخه WAورژن 8.0.2 نسخه WAورژن 6.0.4 نسخه XCورژن