شرایط و ظوابط گارانتی شرکت تندیس رایان  

شرکت تندیس رایان از اولین شرکت هایی بود که نسبت به واردات و عرضه تجهیزات شبکه و مخابراتی در ایران اقدام نمود . با توجه به تحریم های موجود تقریبا تمامی برند ها دارای نماینده رسمی در ایران نمیباشند و این شرکت گارانتی و خدمات پس از فروش را از طریق دفتر ترکیه انجام میدهد . دستگاه های ارائه شده توسط شرکت تندیس رایان به مدت یکسال از تاریخ صدور فاکتور تحت گارانتی شرکت تندیس رایان میباشد و در صورتی که دستگاه از شرایط و ظوابط گارانتی خارج نشده باشد . شرکت بدون دریافت هزینه دستگاه معیوب را تعمیر و به مشترک تحویل خواهد داد . در صورتی که دستگاه قابل تعمیر نباشد شرکت تعهدی نسبت به جایگزین کردن کالا نخواهد داشت .

مواردی که دستگاه را از شرایط گارانتی خارج مینماید به شرح زیر میباشد . 

  • پایان دوره یکساله گارانتی 
  • هرگونه آسیب دیدگی فیزیکی دستگاه شامل (صدمات ناشی از برق , صاعقه . شکستگی . ضرب دیدگی . سوختگی در اثر شعله )
  • مخدوش نمودن هلوگرام و سریال دستگاه (به نحوی که سریال قابل خوادن نباشد و یا هلوگرام دیگر بر روی هلوگرام شرکت نصب گردد) 
  • تعمیر و یا باز شدن دستگاه توسط اشخاص دیگر غیر از بخش گارانتی شرکت تندیس راین 
  • استفاده ناصحیح از دستگاه ( بصورتی که الزامات اولیه کمپانی جهت استفاده ایمن از دستگاه رعایت نشده باشد)
  • سوختگی مدار کامل دستگاه ( این سوختگی صرفا در اثر رعایت نکردن نکات ایمنی لازم و عدم استفاده صحیح از رادیو رخ میدهد)

برای چک کردن سریال محصول خود به انتهای صفحه اصلی وبسایت مراجعه نموده و با وارد کردن سریال دستگاه خود از شرایط و مدت زمان گارانتی کالای خود مطلع شوید