خط مشی شرکت 

شرکت تندیس رایان با بکارگیری مهندسین برگزیده، با دانش، مجرب و برخوردار از تکنـولوژی و تفکرات روز جهان دامنه وسیعی از خدمات مشاوره و مهندسی را در صنعت مخابرات ارائه می نماید و به عنوان یک شرکت کاملاً مستقل در راستای تأمین اثرات فنی خود و الزامات مشتریان و طرفهای ذینفع را بر اساس الزامات استانداردهای روز جهانی مستقر و اجرا نموده و مقاصد و جهت گیریهای خود را به شرح زیر اعلام می دارد.

مقصد و جهت گیری های

 شرکت ارتقاء و رضایتمندی مشتریان , اصلاح و بهبود فرآیند های عملیاتی سازمان در راستای ارتقاء کیفی خدمات ، مصرف بهینه منابع و افزایش بهره وری تلاش در راستای افزایش کیفیت خدمات مهندسی و کارشناسی شرکت و بهبود مستمر ، تلاش در راستای توانمند سازی و توسعه نگرش سیستمی بین کارکنان و اعتقاد به حفظ حرمت و کرامت انسانی در کلیه سطوح شرکت ، رعایت استاندارد ها و قوانین ملی و بین المللی مرتبط با موضوعات فوق ، جلب مشارکت عمومی در جهت ارتقاء کیفی مقاصد فوق ، ارتقاء دانش و فرهنگ کارکنان در جهت رعایت الزامات قانونی و انجام بهینه فعالیت ها مدیر عامل شرکت تعهد می نماید در جهت تحقق مقاصد فوق حداکثر توانایی خود را بکار گیرد.

تکریم مشتریان 

شرکت تندیس رایان متعهد است و میکوشد تا از همه ی ظرفیت های مجموعه خود در جهت تکریم هر جه بهتر مشتریان بهره بگیرد , هم اکنون شرکت با راه اندازی بخش های تخصصی در وب سایت که شامل ( خدمات پس از فروش , امکان سنجی , صندوق دریافت پیشنهادات و انتقادات , صندوق تماس مستقیم با مدیر عامل) میباشد تلاش دارد تا حد ممکن به این مهم برسد , همچنین شرکت آماده است موانع و شرایط پیش روی مشکلات احتمالی را با مشتریان صادقانه مطرح نماید و با کمک خود مشتریان به راه حل مشترکی برسد , و از مشتریان صمیمانه درخواست مینماید مشکلات و انتقادات و شکایات احتمالی را مستقیم از صندوق تماس با مدیر عامل مطرح نمایند .