ساعت کار بخش های مختلف شرکت
ساعت کاری بخش های مختلف شرکت شامل ( دپارتمان فروش , دپارتمان مالی , دپارتمان پشتیبانی فنی , دپارتمان گارانتی و خدمات پس از فروش )   به شرح زیر میباشد . 

ساعت کاری شرکت
واحد فروش 
واحد مالی 
واحد پشتیبانی فنی 
واحد گارانتی 
شنبه تا چهار شنبه
9:30 الی 17:00
10:00 الی 16:00
10:00 الی 16:00
10:00 الی 15:00
پنج شنبه
9:30 الی 13:00
تعطیل 
تعطیل
تعطیل 
تعطیلات نوروز
شروع کار از 15 فروردین
شروع کار از 15 فروردین
شروع کار از 15 فروردین
شروع کار از 15 فروردین