آخرین لیست شرکت هائی که موفق به اخذ پروانه FCP شدند از سوی سازمان تنظیم و مقررات اعلام شدند .

لازم به ذکر است لیست اعلام شده نهایی نبوده و ممکن است شرکت های دیگری نیز به لیست فوق اضافه شوند و به جمع دارندگان پروانه FCP بیپوندند .

شرکت داده گستر عصر نوين     حوزه فعالیت  : کشوريتهران، پاسداران، خيابان گل نبي، خيابان شهيد ناطق نوري،
شرکت انتقال داده هاي ندا گسترحوزه فعالیت  : کشوريتهران، خيابان وليعصر، بالاتر از خيابان مطهري، خيابان ناهيد، پلاک 74
شرکت گسترش ارتباطات مبناحوزه فعالیت  : کشوريتهران، ميدان هفت تير، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر،
شرکت پارسان لين ارتباطاتحوزه فعالیت  : کشوريبومهن، پارک فناوري پرديس، خيابان نوآوري 9، پلاک 93
شرکت آريا رسانه تدبيرحوزه فعالیت  : کشوريتهران، خيايان شريعتي، پايين تراز پل صدر، بن بست الهيه، پلاک 2
شرکت انتقال داده هاي آسيا تكحوزه فعالیت  : کشوريخيابان شهيد بهشتي، بعداز ميرعماد، پلاک 290
شرکت پيشگامان توسعه ارتباطاتحوزه فعالیت  : کشورييزد- بلوار شهيد صدوقي، روبروي مرکز مخابرات شهيد صدوقي،
شرکت داده پردازي رسپيناحوزه فعالیت  : کشوريتهران، خيابان وليعصر، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، کوچه پدران، پلاک 1
توسعه فناوري ارتباطات پاسارگادحوزه فعالیت  : کشوريتهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، كوچه نگار، پلاك 38
شرکت حلما گستر خاورميانهحوزه فعالیت  : کشوريتهران، خيابان احمد قصير(بخارست)، خيابان نهم، پلاک 18
شرکت افرا نتحوزه فعالیت  : کشوريتهران - خيابان دکتر بهشتي، خيابان سهند، شماره 12
رسانه مهر وطنحوزه فعالیت  : کشوريتهران، بلوار نلسون ماندلا، خيابان ناهيد غربي، کوچه اختران، پلاک 57، طبقه سوم
شرکت داده پردازی فن آوا                          حوزه فعالیت   : کشوری     تهران، بزرگراه کردستان جنوب، خيابان هفدهم(شهيد ابراهيمي)، شماره 39