آنتن

سری آنتن سالید دیش 34dBi

TDJ-5158P12Ax2 نوعی آنتن سالید دیش با توان 34dBi و از محصولات کمپانی Kenbotong میباشد .

سری آنتن سالید دیش 32.5dBi

TDJ-5158P9Ax2 و TDJ-5158P9A نوعی آنتن سالید دیش با توان 32.5dBi و از محصولات کمپانی کنبوتونگ میباشد .

سری آنتن سکتور

TDJ-5158J و TDJ-2400IA نوعی آنتن سکتور با توان 15dBi با زاویه 120 درجه میباشد .

سری آنتن سالید دیش 28.5dBi

آنتن TDJ-5158P6A و TDJ-5158P6Ax2 نوعی آنتن سالید دش پایه سنگین با توان 28.5dBi میباشد.

سری آنتن امنی

TQJ-5800AT و TQJ-2325A12 نوعی آنتن امنی با زاویه پوشش 360 درجه میباشد .

سری آنتن سالید دیش 28.5dBi

آنتن TDJ-5158P6ACx2 و TDJ-5158P6AC نوعی آنتن سالید دش با توان 28.5dBi و از محصولات کمپانی کنبوتونگ میباشد.

سری آنتن سالید دیش 29dBi

TDJ-5158P6 و TDJ-5800P6 نوعی آنتن سالید دیش با توان 29dBi از محصولات کمپانی کنبوتونگ میباشد. 

سری آنتن سالید دیش 24dBi

آنتن TDJ-5158P4 و TDJ-D5158P4E نوعی آنتن سالید دیش با توان 24dBiو از محصولات کمپانی کمپانی کنبوتونگ میباشد . 

سری آنتن پارابولیک

TDJ-5800SPL9 و TDJ-5158SPL9A نوعی آنتن پارابولیک و از محصولات کمپانی کنبوتونگ میباشد . 

سری آنتن فلت , فلت باکس

آنتن فلت باکس TDJ-5158BKT-C و  آنتن فلت TDJ-5158BKT1 برای کار در فرکانس 5 گیگاهرتز طراحی شده اند .